Eğitim-Bir-Sen, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değişikliği talebi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan illerde görev yapmakta olan öğretmenlerin, istemeleri hâlinde süre şartı aranmaksızın istihdamda güçlük çekilen yerlere yer değiştirme işlemlerinin, gerçekleştirilmesini talep etti.

Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin yer değişikliği talebi hakkında açıklamalarda bulundu. Sendika, geçmiş yıllarda Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında her ikisi de 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

“2022 yılı yer değiştirme takvimi içinde de gerçekleştirilmesi elzemdir.”

Sendika öğretmenlerin yer değişikiği taleplerinin eskisi gibi gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, “Halen Bakanlık kadrolarında farklı illerde sözleşmeli öğretmen pozisyonunda görev yapan eşlerin, aile bütünlüğüne dayalı yer değişikliği işlemlerinin yapılması konusunda haklı ve yerinde talepleri bulunmaktadır. Anayasal bir hak ve evrensel hukukun bir gereği olan aile bütünlüğünün sağlanmasını teminen geçmiş yıllardaki uygulamanın, öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi içinde de gerçekleştirilmesi elzemdir.

Ayrıca, geçmişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan illerde görev yapmakta olan öğretmenlerin, istemeleri hâlinde süre şartı aranmaksızın istihdamda güçlük çekilen yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilmelerine imkân sağlanmıştı. Öğretmen açığı bulunan yerlerin öğretmen ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin taleplerinin karşılanmasına da hizmet eden bu uygulamanın yeniden hayata geçirilerek 2022 yılı yer değiştirme takvimi içinde de gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır.” ifadelerini kullandı. (BSHA- Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)