İSTANBUL (İGFA)- Demans, birden fazla bilişsel işlevde (bellek, öğrenme, dikkat, yön bulma, lisan, planlama, sosyal davranışlarda uygunluk gibi), günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek düzeyde gerileme, bozulmadır. Eğer kişide bilişsel bir gerileme söz konusu ise, bunun zihinsel bir yoğunluktan mı, yoksa demanstan mı kaynaklandığı mutlaka ortaya konmalıdır. Günümüzde alzheimer, en sık bunama (demans) nedenidir ve sıklıkla 65 yaş üzerinde hastalığa rastlanır. Dünyada ortalama yaşam süresinin artması ile alzheimer hastalığı sıklığı da giderek artıyor.

Alzheimer için, ileri yaş, düşük eğitim düzeyi, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, fiziksel aktivite azlığı, kafa travması öyküsü, uzun süreli depresyon, genetik yatkınlık gibi birçok risk faktörü tanımlanmıştır. En azından, bu risk faktörlerini belirleyerek, değiştirilebilir olanlardan uzak durmak büyük önem taşıyor. Ailede Alzheimer hastası olması ve genetik analizlerde bazı yatkınlık saptanması, riski arttırıyor ancak bu her yatkınlığı olanın, mutlaka alzheimera yakalanacağı anlamına gelmiyor. Bugün erken tanı, genetik testler, beyin omuru ilik sıvısında beta amiloid ve tau ölçümü, amiloid PET, MRI, FDG PET gibi tekniklerle hastalık için erken tanı konabilir.