BURSA (İGFA) – Çevresel sorunlar minimize edilerek, Bursa’nın daha sağlıklı bir geleceğe taşınması hedefiyle örnek projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, özellikle çevreye yönelik projeleri ilçe belediyeleri ile koordineli olarak yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan ve bugüne kadar iklim değişikliği, enerji yönetimi ile sıfır atık ve atık yönetimi konularının ele alındığı işbirliği toplantıları serisinin yeni gündemi ‘çevresel gürültü yönetimi’ oldu.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne ilişkin işlemlerin işbirliği içinde yürütülmesi, ilçe belediyelerinin sorumluluklarının belirlenmesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belediyelere verdiği yetki devirleri ile ilgili bilgi paylaşımı amacıyla tüm ilçe belediyelerinin çevre birimleri ve zabıta müdürlüklerinden temsilcilerin katıldığı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Çevre Yüksek Mühendisi Fatih Yıldız tarafından Bursa’da çevresel gürültü yönetimi konusunda izlenen yöntem yasal dayanakları ile birlikte anlatıldı. Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikler de ele alındı. Belediye sınırları içerisinde “Canlı Müzik İzin Belgesi” düzenlenmiş olan mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin gürültüye çok hassas kullanım alanlarına olan yakınlığı dikkate alınarak, Yönetmeliğin geçici 4. maddesi hükümleri doğrultusunda belirlenen süre zarfında kapalı hale getirilmesine yönelik gerekli kontrol ve denetim sürecinin başlatılması, ayrıca bu sürede uygun koşulları sağlamayan işletmelerin “Canlı Müzik İzni Belgesi’nin iptal edilmesi için çalışmaların başlatılmasıyla ilgili kararlar alındı.