İSTANBUL (İGFA)- “Akdeniz anemisi (Beta Talasemi) kırmızı kan hücrelerimizin içinde bulunan ve dokulara oksijen taşınmasında görevli olan hemoglobinin yapısal bozukluğuyla ortaya çıkan genetik geçişli bir hastalıktır. Akdeniz anemisi ağır ve orta şiddetli olabileceği gibi, yalnızca taşıyıcı olmak da mümkündür” diyen Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Rafet Eren, “Ciddi semptomlarla seyreden ve sık kan nakli gerektiren orta ve ağır alt tiplerin aksine taşıyıcılarında çoğunlukla herhangi bir belirti yoktur ve hastalar genellikle başka bir neden ile yapılan kan tetkikleri sonrası tanı alır. Ancak Akdeniz anemisi taşıyıcısı bir birey başka bir taşıyıcı ile evlenecek olursa çocuklarının yüzde 25 ihtimalle ağır Akdeniz anemisi hastası olma riski vardır” dedi.

Eren, “Türk Hematoloji Derneği verilerine göre ülkemizde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde daha yoğun olmak üzere yaklaşık 1 milyon 300 bin Akdeniz anemisi taşıyıcısı bulunuyor. Akdeniz anemisi taşıyıcısı olan bireylerde kan düzeyi normal bireylere göre daha düşüktür ama bu değer herhangi bir klinik şikayete neden olabilecek düzeyde değildir. Ancak kan düzeyini düşürebilen başka bir hastalığın eşlik etmesi halinde veya Akdeniz Anemisi taşıyıcı kadınlarda gebelik döneminde yüksek düzeylerde hemoglobin düşüşleri olabilir” şeklinde konuştu.

“Ekonomik düzeyi, medeni ve eğitim durumu benzer olan Akdeniz anemisi taşıyıcıları ile sağlıklı kontrol bireyleri arasında yapılan bir çalışmada Akdeniz anemisi taşıyıcılarında kan düzeyleri daha düşük olmasına rağmen iki grup arasında yorgunluk sıklığı açısından bir fark saptanmadı” diyen Eren, ” Ancak depresyon ve kaygının Akdeniz anemisi taşıyıcılarında çok daha sık olduğunu gözlemlendi. Akdeniz anemisi taşıyıcılarında eşlerinde de taşıyıcılık olması durumunda çocuklarında da ağır talesemi olma ihtimali, kaygı ve depresyon görülme sıklığını artırdığı görüldü.

Akdeniz anemisi taşıyıcılığı çoğunlukla herhangi bir belirti vermeyen ve laboratuvar tetkikleri ile kolaylıkla tanı konabilen bir tablodur. Hastaların ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve genetik danışmanlıkla kaygılarının giderilmesi esas amaçtır” ifadelerini kullandı.